Rekeningrijden

Vanaf 2030 gaan autobezitters betalen per gereden kilometer. Hoe dat precies in zijn werk gaat is nog onduidelijk. Wat de kosten zijn per gereden kilometer is ook nog niet bekend. In de media wordt hierover echter al wel veel gespeculeerd. Bekijk aan de hand van jouw kenteken wat dit voor je zou kunnen betekenen.

Kilometerheffing

Kilometerheffing is een systeem waarbij automobilisten betalen voor het aantal kilometers dat ze op de weg rijden, in plaats van een vaste belasting per jaar. Het doel van de kilometerheffing is om het autorijden duurder te maken en zo het autogebruik te verminderen, waardoor de verkeersdrukte afneemt en de luchtvervuiling en CO2-uitstoot verminderen. Daarnaast is het naar verwachting goed voor de staatskas. Dit onder andere omdat elektrische auto's nu minder wegenbelasting betalen en er steeds meer elektrische auto's op de weg rijden.

Kosten

Het tarief per kilometer wordt vastgesteld door de overheid en is afhankelijk van verschillende factoren. Zo kan het tarief hoger zijn tijdens spitsuren en op drukke wegen, terwijl het tarief lager kan zijn tijdens rustige uren en op rustige wegen. Ook kan het tarief hoger zijn in steden dan op het platteland, omdat er in steden meer verkeersdrukte en luchtvervuiling is. De kosten zullen waarschijnlijk ook afhankelijk zijn van het gewicht van de auto, het soort brandstof en de uitstoot. Het is nog niet helemaal duidelijk hoe de kilometerheffing precies zal worden ingevoerd en welke tarieven er zullen gelden.

Huidige status

In juli 2022 is het voornemen om de motorrijtuigenbelasting te vervangen door een "Betalen naar Gebruik" kenbaar gemaakt. Om te komen tot een juiste invulling hiervan, zijn er diverse uitzoekpunten uitgezet om de openstaande keuzes in het voorstel te onderzoeken. Begin 2023 zijn de tussentijdse resultaten gepresenteerd. In juni 2023 zijn de resultaten van het vervolgonderzoek gepresenteerd aan de kamer. Het gaat om 3 onderzoeken: 1. De tariefstructuur (vlak, naar gewicht en brandstof, gedifferentieerd naar CO2-uitstoot). 2. De inkomenseffecten 3. Het nalevingsgedrag (fraude, wijze van registreren). Het kabinet zal de inzichten van de onderzoeksrapporten gebruiken in de vormgeving van de kilometerregistratie onder Betalen naar Gebruik. Na het vallen van het kabinet is in september 2023 het onderwerp als controversieel verklaard. De haalbaarheid rondom de invoering in 2030 wordt hiermee een stuk kleiner.

Registratie

Om te bepalen hoeveel kilometers je hebt gereden in een jaar worden meerdere opties verkend. Zo kan er een kastje worden geïnstalleerd in de auto waarmee het exacte aantal gereden kilometers wordt bepaald en opgeslagen op het kastje. Een variant daarvan is dat de gegevens verstuurd worden naar een centraal punt. Een groot nadeel van een kastje in de auto is dat dit mogelijk impact heeft op jouw privacy. Het systeem moet immers weten waar je bent geweest. Een andere optie is het zelf doorgeven wat nogal fraudegevoelig is, of het laten registreren van de kilometerstand tijdens een ouderhoudsbeurt of APK. Ook daar zitten haken en ogen aan. Komt er bijvoorbeeld een afrekening of teruggave als je een nieuwe auto koopt?

Voordelen

De kilometerheffing biedt verschillende voordelen, zowel op het gebied van verkeer en milieu als op het gebied van belastingstelsels en eerlijkheid. Door automobilisten te laten betalen naar het aantal gereden kilometers, kan het systeem prikkels bieden om het autogebruik te verminderen en alternatieve vervoerswijzen te stimuleren. Dit kan leiden tot een betere doorstroming van het verkeer, kortere reistijden en minder files. De kilometerheffing kan daarnaast een positieve impuls geven aan duurzame mobiliteit. De kilometerheffing kan zorgen voor een eerlijkere verdeling van de kosten voor het gebruik van de weg. In het huidige systeem betalen automobilisten een vaste belasting ongeacht het werkelijke gebruik van de auto.

Nadelen

Hoewel de kilometerheffing verschillende voordelen heeft, zijn er ook enkele potentiële nadelen en uitdagingen. De invoering van een kilometerheffing vereist het bijhouden van de gereden kilometers van automobilisten. Dit kan privacyzorgen met zich meebrengen, aangezien gegevens over locatie en reisgedrag worden verzameld. De kilometerheffing kan ook een sociale en economische impact hebben, vooral voor mensen die afhankelijk zijn van de auto voor hun werk of persoonlijke behoeften. Voor sommige groepen kan het duurder worden om te rijden, wat kan leiden tot hogere vervoerskosten en mogelijk financiële druk. Het implementeren van een nieuw systeem zoals de kilometerheffing vereist een zorgvuldige planning, wetgeving en technische infrastructuur. Het is complex in de uitvoering.

Heffing andere landen

Zowel Duitsland als België wordt er gekeken naar een kilometerheffing voor personenauto's, echter is daar nog niets concreets uit naar voren gekomen. Voor vrachtwagens is er wel al sprake van een heffing per kilometer. In onder andere Frankrijk zijn er tolwegen en voor Zwitserland heb je een Vignet nodig. Wanneer in Nederland het Betalen naar Gebruik wordt ingevoerd, zal dit waarschijnlijk gaan gelden voor alle kilometers die worden gereden, dus ook die je in het buitenland rijdt. Je betaalt in de vakantie dus ook voor de kilometers vanaf de Nederlandse grens tot je bestemming in Frankrijk, en retour.

Milieu

De kilometerheffing kan een positief effect hebben op het milieu, met name op het gebied van vermindering van de uitstoot van broeikasgassen en luchtvervuiling. Door minder te rijden vermindert de CO2-uitstoot. Ook de aanschaf van schone auto's zal de CO2-uitstoot kunnen verminderen. De kilometerheffing kan de vraag naar duurzame vervoerswijzen stimuleren, zoals openbaar vervoer, fietsen en wandelen. Als met al kan dit een positief effect hebben op de luchtkwaliteit en de gezondheid van mensen die in stedelijke gebieden wonen en werken.

Hoeveel rij ik per jaar?

Weet jij wat je per jaar aan kilometers maakt? Inzicht hierin wordt met het rekeningrijden een belangrijk gegeven. Wekelijks naar kantoor, boodschappen, vrienden, vakanties naar de sneeuw of zon, pretpark, opa en oma, ouders, kleinkinderen, voor je het weet zit je aan een flink aantal kilometers en daar betaal je voor. Deze tool helpt je overzicht te geven:

Kilometers inschatten »

Kentekencheck

Geef je kenteken op en bekijk de eigenschappen van jouw auto. Inrichting, brandstof, uitstoot, verbruik, historie, gewicht, openstaande terugroepacties en meer.

Kentekencheck »

Wegenbelasting

De wegenbelasting, ookwel motorrijtuigenbelasting genoemd, is een belasting waarvan de hoogte met name wordt bepaald door de provincie waarin je woont, het gewicht van de auto en het soort brandstof. Voor een vervuilende auto betaal je meer, voor schonere minder. Het is een vast bedrag per jaar, ook al rijd je geen kilometer.

Wegenbelasting berekenen »